logo Send en email
   
KUNSTFORENINGEN .
UDSTILLINGER .
FOREDRAG/GALLERI .
BESTYRELSEN .
VEDTÆGTER .
GEVINSTER .
STRATEGI .
PRIVATLIVSPOLITIK .
 
BLIV MEDLEM

 

 

 

 
Udviklings- og aktivitetsstrategi i Kunstforeningen Foyer’en
 

Det, som i 2004 startede som en forening til fremme af interessen for kunst og udsmykning i Taastrup Idræts Centers foyer, er nu vokset til en velfungerende kunstforening i Taastrup med ca. 135 medlemmer og 9 billedudstillinger om året. I 2014 fejrede foreningen 10 års jubilæum med blandt andet en stor jubilæumsudstillng af 15 kunstnere med bopæl i Høje Taastrup kommune. Over årene udgøres udstillerne af en bred kreds af autodidakte, skolede og anerkendte kunstnere. Udover udstillinger gennemfører kunstforeningen galleri- og museumsbesøg, foredrag mv. for medlemmerne.

I maj 2016 afholdte foreningen et stort kulturarrangement med udstilling om "Landbrugs- og landskabskultur" og en efterfølgende kulturdebat, hvor kulturminister Bertel Haarder deltog og åbnede udstillingen.

Aktivitetsstrategi

Med sigte på en videre udvikling af kunstforeningen har bestyrelsen udarbejdet en aktivitetsstrategi for de næste 3 år. Strategien indeholder en fortsat tilgang af medlemmer, i særdeleshed folk, der ikke tidligere har været medlem i en kunstforening, men også folk med en spirende interesse for et udvidet kendskab til kunst. Hvilket gælder for både børn, unge og voksne.

Der vælges udstillinger ud fra en kunstnerisk linje, som skal være sober og kvalitetsbevidst, men samtidig også rumme en grad af bredde og folkelighed. Bredde i form af variation i udstillingerne, og med etiske hensyn til det publikum, der i det daglige færdes i Taastrup Idræts Center. Uden at være anstødelig på det folkelige plan, må en udstilling godt være provokerende.

Udstillerne vælges bredt, lige fra selvlærte til mere skolede og veluddannede, anerkendte kunstnere. Ved valg af udstillere prioriteres også lokale kunstnere, som foreningen dermed kan være med til at promovere.

I strategien indgår også en utraditionel bevægelighed i aktivitetsvalget, som på den ene side skal fange en interesse hos det brede publikum, der kommer i idrætscentret og er blandt medlemmerne.

Som led i strategien indgår en målrettet indsats for at øge kunstnernes salg af udstillede værker. Målet er et årligt, samlet salg på hen imod 100.000 kr.

En del af strategien er:
1. Et udvidet samarbejde med andre kulturelle foreninger og institutioner i Høje-Taastrup Kommune samt på landsplan.
2. Formidling af kunst- og undervisningsbesøg i foyeren.
3. Medvirker med udformning af kommunens kulturpolitik.
4. Virker for øget synlighed af udstillingerne, herunder betydningen for Taastrup Idræts Center.
5. Dygtige elever fra Kommunens Musikskole spiller ved alle ferniseringerne.

Foreningens ferniseringer er noget ganske særligt. De arrangeres som festlige sammenkomster (events) med live musik, velkomst-/åbningstaler, udstillende kunstner fortæller om udstillingen og om livet som kunstner. Der er vin / vand og snacks fra buffet og der kan være annonceret lodtrækning om et kunstværk blandt tilstedeværende medlemmer af foreningen. Der er mellem 40 - 80 mennesker til ferniseringerne.

Med kunstudstillingerne i Taastrup Idræts Center medvirker Kunstforeningen Foyer’en i høj grad også til, at kunsten er ude i lokaliteter og miljøer, hvor mange mennesker kommer.

Kunstforeningen Foyer’en er med en fremadrettet udvikling glad for, at Høje-Taastrup Kommune vedblivende støtter kunsten og kulturen i kommunen.

  til toppen
Foto: Tommy Hartvigsen

Foto: Tommy Hartvigsen